Kompanzasyon Panoları

 

 

Kompanzasyon Panoları

Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir. 

Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile farklı kullanımlara yönelik almaçların yaygılaşması elektrik enerjisine ihtiyacın her geçen gün biraz daha artmasına, enerji üretiminin gittikçe pahalılaşmasına neden olmakta, dolaylı olarak ta bu durum şebekede taşınan elektrik enerjisinin de kaliteli, ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını daha zorunlu kılmaktadır. Kompanzasyonun tanımında bahsedildiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir floresant lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. 

İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç, iletim hatlarında, trafolarda, şalterler ve kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu kayıplar yok edilebildiği zaman, şüphesiz trafolar daha fazla motoru besleyebilecek bir kapasiteye sahip olacak,kullanılan kablolar ise daha küçük kesitte seçilebilecektir.

Resim Galerisi


Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim
 

Resim